Du er her : Om kirken
Velkommen til infosiden om Darum Kirke og sogn

Darum Kirke og sogn
Darum Kirke er en tufstenskirke med synlige kvadersten og den er  bygget omkring 1200 i romansk, arkitektonisk stil. Kirken ligger nord for landsbyen med frit udsyn over det dyrkede land mod nord. Fra meget gammel tid består den dag i dag en kirkesti, der i lige linje strækker sig fra marskengene i syd og op til kirken. 

 Våbenhuset og tårnet, der har pyramidespir og som kan ses viden om ude fra marsken, sågar helt fra Sønderho på Fanø, er bygget i sengotisk stil fra omkr.1400-tallet. Tårnet forhøjedes siden i 1768 ”for de søfarendes skyld”, så de havde et landpejlemærke til havs. Kernen i Darums kirkebygning er en romansk bygning, vel allerede fra ca. år 1170, og ganske tidligt, allerede i 1250-1300, blev skibet og koret forlænget. Kirkebygningen adskiller sig navnlig fra andre kirker på Ribeegnen ved sin anseelige længde på hele 35,3 m. Man har ved installationen af et nyt varmeanlæg i 1967 fundet et stolpehul og grave, der muligvis stammer fra en tidligere trækirke, der lå på stedet. 

Kirken er i katolsk tid indviet til Sankt Laurentius, bøndernes helgen. Sankt Laurentius var en populær helgen i middelalderen. Han led martyrdøden i år 258 og er afbildet på en af statuerne fra en ældre værdifuld sengotisk altertavle fra omkring 1500, fra hvilken, der er bevaret fem figurer. To står i kirken (apostlene Johannes og Peter), to på Nationalmuseet (Skt. Gertrud og Sankt Laurentius) og en på Varde Museum (Maria med barnet, stående på måneseglet).

I midten af 1800-tallet blev kirken kraftig restaureret. Og hele det middelalderlige interiør pillet ned. Den nuværende altertavle er fra 1847 og maleriet, der forestiller den sidste nadver, er udført af C.F. Lind fra Jernved.  Prædikestolen består af fem arkadefag med relieffer af Kristus og de fire evangelister. Prædikestolen er fra ca.1450 og muligvis inspireret af den overdådigt ornamenterede prædikestol fra Ribe Domkirke. Kirken rummer desuden en romansk arkadedøbefont udført i rød granit, til hvilken der hører en ret enestående fontehimmel fra 1652. Fontehimmelen forestiller Jesu dåb, og er sekssidet med bøljebaldakiner. Fontehimmelen er monteret på et svingbart galgeophæng, på hvilken der er udskåret en arm, der kommer ud af en fiskemund. 

Darum Kirke er i skrivende stund en levende del af sognet og danner naturligvis rammen om sognets og sognebørnenes kirkelige liv fra fødsel til død. Besøgstallet til gudstjenesterne i sognet har, sognets størrelse til trods, altid været godt, uanset hvem der var præst i sognet, så det er en kirke, som de lokale beboere støtter op om.   Men udover at være rammen for alle de kirkelige handlinger og gudstjenester i kirkens hverdag og højtider, er der også en god kontakt til og et godt samarbejde mellem kirken og skolen og med de lokale spejdere, som jævnligt deltager i gudstjenester.   

Til Darum kirke knytter sig også et sognehus, der stod færdigbygget i 2006, hvor der er sognecafeer med folkelige foredrag af såvel lokale som gæster. Der afholdes kirkehøjskoler, hvor mere kirkelige, filosofiske og kulturelle emner tages op, og så bruges sognehuset ikke mindst af mange af de lokale til litteraturkreds, til strikkeklub og til særlige arrangementer i sognet i forbindelse med det kirkelige, såvel som med det folkelige liv.