Du er her : Legater
Darumlegatet
 

"JENS PETER CHRISTIANSENS OG HANS OLUF JENSEN OG ANNA KRISTINE JENSENS FOND"  - ("DARUM-LEGATET")

Studerende på videregående uddannelser, der er boende i Darum, eller hvis forældre er boende i Darum sogn, har mulighed for at søge studiestøtte i form af legatportioner der uddeles hvert år. Fondens fundats er angivet nedenfor:

Legatets fundats, § 4:

"Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, såvel teoretisk som praktisk, af unge mennesker efter folkeskolen. Ansøgerne, eller deres forældre, skal være bosiddende i Darum sogn. Fondens bestyrelse uddeler legatportioner efter ansøgning. Legatportionernes størrelse fastsættes af bestyrelsen. Legatet tillægges for et år ad gangen, men legatnyderne kan modtage legatet i flere år. Legatet er særeje for modtagerne og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Bekendtgørelse af uddeling af legatportioner skal ske i et eller flere lokale blade efter bestyrelsens beslutning. Ikke uddelte indtægter overføres til det følgende års uddelinger. Spørgsmål om adgang til nydelse af fondens midler kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af fondsbestyrelsen, hvis beslutninger er endelige.


Fristen for ansøgning om legatportionerne er altid den 1. november. Legatet udbetales enten pr. check, eller via Netbank i december måned.

Ansøgningsblanket kan hentes på dette link:

http://www.darumskole.dk/Infoweb/indhold/Legat/ANSØGNINGSSKEMA%20Darum-legat.pdfLegater

Ansøgningerne indsendes til sognepræsten i Darum sogn på nedenstående adresse:
Feilbergvej 15, St. Darum
6740 Bramming
Mærk ansøgningen: "Darumlegatet"

 

 

 

Modtagere af legatet for 2012-13 var følgende:

1. Simon Søby Jensen

2. Pernille Sidelmann Jakobsen

3. Søren Mangels Hansen

4. Martin Mangels Hansen

5. Kathrine Brandsborg Jensen

6. Anne Louise Dahlstrøm Nielsen

7. Kent Juul Pedersen

8. Vibeke Juul Pedersen

9. Mathias Enevoldsen Lund

10. Mads Højlund Boesen

På vegne af legatbestyrelsen: Erling Kristensen


Modtagere af legatet for 2013-14 var følgende:

1. Bjarke Vognstrup Fog

2. Cecilie Vognstrup Fog


3. Kristine Vognstrup Fog

4. Mads Højlund Boesen

5. Martin Mangels Hansen

6. Mathias Enevoldsen Lund


7. Rosanna Nordahl Hallgreen

På vegne af legatbestyrelsen: Erling Kristensen