Du er her : Information om > Begravelse
Jordbegravelse og bisættelse

 

 

Begravelse / bisættelse
Ved et dødsfald melder der sig en masse spørgsmål. I langt de fleste tilfælde henvender man sig allerførst til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger med kordegn og præst.

Man kan selv eller gennem bedemanden aftale tidspunkt for den kirkelige handling og samtale med præsten. Er afdøde medlem af folkekirken, skal en præst normalt medvirke ved den kirkelige handling

Brænding eller jordbegravelse
Hvis afdøde ved sin død var medlem af en ligbrændingsforening eller lignende sammenslutning, anses det som udtryk for ønske om ligbrænding, med mindre det godtgøres, at afdøde - uanset sådant medlemskab - havde truffet bestemmelse om, at hans lig ikke skal brændes.
Hvis ikke afdøde på nogen måde har tilkendegivet at ville brændes eller begraves, afgøres dette af de nærmeste pårørende.

Kirkelig handling eller borgerlig begravelse
Hvis afdøde ved sin død var medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, anses som udtryk for ønske om, at en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen, med mindre det godtgøres, at afdøde - uanset sit religiøse tilhørsforhold - ikke ønskede en kirkelig begravelse.

På tilsvarende måde må det respekteres, hvis afdøde ved sin død ikke var medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, anses som udtryk for ønske om, at der ikke skal medvirke en præst ved begravelseshandlingen, med mindre det godtgøres, at afdøde ønskede en kirkelig begravelse.
NB: Borgerlig begravelse kan ikke finde sted fra en kirke.

Salmevalg

I forbindelse med en begravelse synges der som regel 4 salmer. Inden I mødes med præsten til begravelsessamtalen, er det en god idé at tænke over, om afdøde havde nogle foretrukne salmer. Det kan selvfølgelig være svært lige at huske den slags. Inde på www.dendanskesalmebogonline.dk kan man i menuen til højre finde et punkt, der hedder "Begravelse." Her kan man se teksten og høre melodierne til nogle brugte begravelsessalmer. 

Hvis afdøde havde en favoritsalme, eller hvis man falder over en salme, man synes virker passende, er det altid vigtigt, at man lige læser den igennem, så man på begravelsesdagen ikke bliver overrasket over noget af salmens indhold.

Hvis man ikke kan overskue det, kan man selvfølgelig også vente til præsten kommer og blive hjulpet på vej. 

NB! I Darum er det ikke muligt at erstatte én eller flere af salmerne med sange udenfor salmebogen. I stedet opfordrer præsten til, at man måske synger nogle af de ikke-kirkelige sange til eventuelt mindesamvær efter begravelsen.

Mere information

I kan også finde informationer omkring vielsen, hvis I går ind på www.folkekirken.dk og i menuen til venstre vælger "Livets begivenheder" og derefter "Begravelse og bisættelse."